Obračun in knjiženje plače v gospodarstvu

Categories: 25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PLAČE, 47 – STROŠKI DELA, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, OBRAČUNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 4 – STROŠKI|Tags: , , , |

OBRAČUN PLAČE gospodarstvo 09-14