Kratkoročno načrtovanje

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Kratkoročno načrtovanje Dr. Branko Mayr Kratkoročno načrtovanje je načrtovanje za obdobje, krajše od enega leta. Zelo pogosto je kratkoročno načrtovanje finančnih tokov, ki opredeljuje, kdaj v določenem časovnem obdobju nastajajo denarni presežki in kdaj denarni primanjkljaji. Kot orodje tega načrtovanja se običajno uporablja načrt denarnih tokov, ki finančnemu direktorju pomaga pri napovedovanju kratkoročnih denarnih presežkov ali potreb po denarju. Njegova bistvena vloga je v pravočasnem ugotavljanju presežkov oziroma pravočasni priskrbi potrebnih denarnih sredstev v primeru primanjkljaja. Pomen kratkoročnega načrtovanja je v možnosti nadzora nad poslovanjem s primerjanjem dejanskih in načrtovanih dogajanj. To je pomembno za vsa načrtovanja, še posebej pa je ta pomen prisoten pri kratkoročnem načrtovanju. Načrtovanje omogoča podjetniku, da med vsemi možnostmi izbere tisto, ki bo za podjetje najugodnejša in se tako povečuje uspešnost poslovanja podjetja. Pogost pripomoček kratkoročnega načrtovanja, finančnega, je načrt denarnih tokov. Gre za seznam po ustreznih postavkah razdeljenih denarnih pritokov in odtokov podjetja. Načrtovanje pa vseeno ni povsem preprosto, saj se na primer vrednost načrtovane prodaje in nekaterih načrtovanih nakupov, ki jih načrtujemo z metodo deleža prodaje, lahko bistveno razlikuje od načrtovanega denarnega pritoka od prodaje ali odtoka pri nakupih, saj je veliko prodaje in nakupov na kredit. Poleg tega se lahko obseg nakupov bistveno razlikuje od obsega prodaje zaradi večanja ali manjšanja zalog. Razlike pa se lahko pojavljajo tudi pri vrednostih nekaterih drugih osnovnih zalog. Zato je treba za izdelavo na primer načrta mesečnih denarnih tokov predvideti vsaj še naslednje: delež prodaje na kredit, časovno razporeditev odplačil kreditov kupcev (npr. delež v prvem, drugem ali tretjem mesecu po prodaji), politiko oblikovanja zalog, način izplačevanja režijskih stroškov, izdatke za investicije v osnovna sredstva in kdaj bodo plačani davki.