Načrtovanje

Categories: NAČRTOVANJE, ORODJA NAČRTOVANJA, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , , , |

RAČUNOVODSKO NAČRTOVANJE Prikaz vsebuje vse pomembnejše sestavine načrtovanja s ponazoritvijo primera poslovnega načrta.