Znotraj poslovnega subjekta ustvarjeno sredstvo

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , |

Znotraj poslovnega subjekta ustvarjeno sredstvo