Lastnosti stalnih, spremenljivih in celotnih stroškov v količinski enoti

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , |

Lastnosti stalnih-spremeljivih stroskov v kolicinski enoti