kolektivne pogodbe

Povračila, nadomestila in drugi prejemki

Categories: 47 – STROŠKI DELA, javni sektor, PREDPISI (nekateri), STROŠKI DELA|Tags: , , , , |

Aktualni podatki o povračilih, nadomestilih in drugih prejemkih po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva so (veljajo do sprememb) so prikazni na tem spletnem naslovu: povezava

Nekatere kolektivne pogodbe

Categories: 47 – STROŠKI DELA, PREDPISI (nekateri)|Tags: |

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Ur.l. RS, št. 18I/1991 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Ur.l. RS, št. 15/1994 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Ur.l. RS, št. 14/1994 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi Ur.l. RS, št. 60/1998 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Ur.l. RS, št. 45/1994   Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Ur.l. RS, št. 45/1992 (50/1992 popr.) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Ur.l. S, št. 18I/1991