Členitev virov financiranja

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , , |

2_10_1 CLENITEV VIROV FINANCIRANJA akp