Davčni postopek – izvržba

Categories: DAVKI, POSTOPEK|Tags: , , |

Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec Posebnosti davčne izvršbe na denarne terjatve dolžnika Uvod V vseh primerih, v katerih  davčni zavezanec davek ne plača pravočasno, praviloma sledi davčna izvršba, ki jo lahko izvede davčni organ. Davčni organ je zavezan uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine primera sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. V tem sestavku ne obravnavam celotnega zelo širokega področja davčne izvršbe, temveč samo eno od dilem v specifični vrsti izvršbe. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) namreč obravnava tudi davčno izvršbo na druge denarne terjatve dolžnika. Terjatev je povsem običajno premoženje (aktiva) gospodarskih subjektov. Žal je manj likvidna vrsta premoženja od denarnih sredstev. Seveda se ob pogledu na bilanco stanja vedno vprašamo o kvaliteti izkazanih terjatev. Podobno bi to dejstvo moralo zanimati tudi davčni organ, ki uporabi ta instrument davčne izvršbe. Torej ima davčni dolžnik, ki očitno ne razpolaga z zadostnimi denarnimi sredstvi za plačilo zapadlih davčnih obveznosti, morda terjatve, ki so lahko uporabne pri poravnavi davčne obveznosti. Gre torej samo za eno od možnosti, ki jih ima davčni organ v postopkih izterjav davkov od davčnih zavezancev. Izvršba na denarne terjatve dolžnika Sklep o izvršbi na denarno terjatev dolžnika davčni organ vroči dolžniku in dolžnikovemu dolžniku. Dolžnikov dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi ugovarja v osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnem organu, ki je izdal sklep. Pravno sredstvo, ki je na voljo dolžnikovemu dolžniku, je torej samo ugovor. Ugovarjati mora v osmih dneh po prejemu sklepa, torej od takrat, ko mu ga je davčni organ vročil. Ugovarja lahko, da: dolžniku ni dolžan,  je dolg pogojen ali  dolg še ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od prejema sklepa. Izpolnjen mora biti samo