izkaz poslovnega izida v primeru stečaja ali likvidacije