IFRS® for SMEs – Mednarodni standardi računovodskega poročanja za mala in sredje velika podjetja

Categories: MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, RAČUNOVODSTVO, STANDARDI|Tags: |

IFRSforSMEs2009