hramba računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja