Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti

Categories: FINANČNO POSLOVANJE|Tags: , |

Pravila ocenjevanja so objavljena na tej povezavi. Čistopis MSOV, kot veljajo 1. 1. 2014, je na naslovu: MSOV-2013 Pri ocenjevanju vrednosti je treba upoštevati tudi druga pravila ocenjevanja, ki so razvidna v prilogi: hierarhija_pravil-ocv MSOV-2013