gotovinsko plačilo

Plačilo zneska, ki presega 420 EUR, v dveh ločenih plačilih – drobljenje plačila

Categories: DAVKI, POSTOPEK|Tags: , |

Ali je dopustno, da se plačilo zneska, ki presega 420 evrov, razbije na dve ločeni plačili, ki vsako posebej ne presega 420 evrov Če je na računu naveden znesek, ki presega 420 evrov, tega ni dovoljeno drobiti na nižje zneske; tudi če je račun plačan v več manjših zneskih, morajo biti plačani na transakcijski račun, čeprav posamezni ne presegajo 420 evrov Prav tako ni dopustno za eno dobavo blaga ali opravo storitve izdajati več računov, da bi se na ta način izognili obveznosti iz 36. člena ZDavP-2 in 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13).   Če je na računu naveden znesek, ki presega 420 evrov, tega ni dovoljeno drobiti na nižje zneske, oziroma tudi če je račun plačan v več manjših zneskih, morajo biti plačani na transakcijski račun, čeprav posamezni ne presegajo 420 evrov. Prav tako ni dopustno za eno dobavo blaga ali opravo storitve izdajati več računov, da bi se na ta način izognili obveznosti iz 36. člena ZDavP-2 in 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13). Glej stališče DURS. Drugi odgovori na vprašanja povezana s plačilom z gotovino so na tej povezavi.