Kdo naj vodi analitične evidence o gospodarski javni infrastrukturi

Categories: JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, ORGANIZIRANJE, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Prikazujemo stališče o vodenju evidenc o GJI. Kdo naj vodi analitične evidence o GJI