PRIPOMOČKI PREISKOVANJA GOLJUFIJ (FRAUD INVESTIGATION ACCESSORIES)

Avtor:

Dr. Mateja Gorenc

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo