PROBLEMI IN NAPAKE RAZUMEVANJA IZKAZA DENARNIH TOKOV

Avtor:

Dr. Lidija Robnik

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo