Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Uporaba metode FIFO

Categories: MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , |

Če se cene v obračunskem obdobju na novo nabavljenih količinskih enot ali stroški na novo proizvedenih količinskih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov količinskih enot iste vrste na zalogi, se lahko med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda zaporednih cen (fifo) ali metoda tehtanih povprečnih cen, vključno z metodo drsečih povprečnih cen.