Ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje v opazovanem obdobju – poročilo o proizvodnji

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, POJMI, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , |

poročilo o proizvodnji