SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN SPREJEMANJE ODLOČITEV O NJIHOVI ZAMENJAVI (MONITORING OF THE FIXED ASSETS EFFECTIVENESS AND DECISION MAKING ON THEIR REPLACEMENT)

Avtor:

Mag. Vladimir Bukvič

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo