DURS

Osebno delo – delo na črno : novosti od 1.1.2015

Categories: DAVKI, delo na črno, DRUGI DAVKI, POSLOVANJE, VPRAŠANJA - ODGOVORI|Tags: , , , |

Novosti na področju osebnega dela. Veljati začnejo 1. 1. 2015. Prikazana so ključna vprašanja, ki urejajo delo na črno, in sicer: Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Splošno Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07-UPB1, v nadaljevanju: ZPDZC) določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno, kdaj se šteje zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje. V 7. členu ZPDZC so naštete dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo. Osebno dopolnilno delo je obravnavano v 12. členu ZPDZC, podrobneje pa v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02, v nadaljevanju: pravilnik). Kaj se šteje za osebno dopolnilno delo Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela, ki so našteta v prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika. Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, je razdeljen v točki A in B. V točki A so našteta dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela (občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih

DURS – organizacija, koristni naslovi

Categories: DAVKI, PRIPOMOČKI|Tags: |

O DAVČNI UPRAVI Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije  p.p. 631                          Ident. št. za DDV: SI 70310815  1001 Ljubljana                          Matična številka: 5918090  Šmartinska cesta 55                          Transakcijski račun št.: Izvrševanje proračuna RS,  Ljubljana                          št. 01100-6300109972 (ni za plačilo davkov in prispevkov)                          Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110                          Splošna dejavnost javne upraveBIC/SWIFT koda: Banka Slovenije BSLJ SI 2X   generalna direktorica: Jana Ahčin namestnik generalne direktorice: mag. Tomaž Perše Davčni zavezanci dobijo informacije na pristojnem davčnem uradu v času uradnih ur: ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure torek          od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure petek          od 8. do 13. ure   oziroma v davčni pisarni v času uradnih ur: ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure    Zavezanci naj se za informacije obrnejo na pristojni davčni urad, kjer so vpisani v davčni register. Tudi pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov pristojnega davčnega urada.   Davčni urad Brežice, tel.: (07) 496-1620, faks: (07) 496-1627 Davčni urad Celje, tel.: (03) 422-3300, faks: (03) 422-3890 Davčni urad Dravograd, tel.: (02) 872-3000, faks: (02) 872-3010 Davčni urad Hrastnik, tel.: (03) 564-2220, faks: (03) 564-2226 Davčni urad Kočevje, tel.: (01) 893-9110, faks: (01) 893-9142 Davčni urad Koper, tel.: (05) 610-8000, faks: (05) 610-8099 Davčni urad Kranj, tel.: (04) 2027-300, faks: (04) 237-1121 Davčni urad Ljubljana, tel.: (01) 369-3000, faks: (01) 369-3021 Davčni urad Maribor, tel.: (02) 235-6500, faks: (02) 235-6505 Davčni urad Murska Sobota, tel.: (02) 530-3100, faks:

Fizične osebe z dejavnostjo

Categories: DAVKI, DDV, DOHODNINA, DRUGI DAVKI, POSLOVANJE, POSTOPEK, PRISPEVKI, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Prikazujemo obdavčitev fizičnih oseb z dejavnostjo. Prikaz vsebuje povezave na ustrezne spletne strani DURS-a. Fizične osebe z dejavnostjo Davki, prispevki in druge obvezne dajatve - vsi predpisi in pojasnila Davčni obrazci in programi Vpis v davčni register in davčna številka Mednarodno obdavčevanje Identifikacija za namene DDV Davčni postopek  Pomembni datumi Vaša vprašanja  Povezave na DURS!

Obdavčitev pravnih oseb

Categories: DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Prikazujemo povezave na koristne spletne strani DURS-a v zvezi z obdavčitvijo pravnih oseb, in sicer: Pravne osebe   Davki, prispevki in druge obvezne   dajatve - vsi predpisi in pojasnila Davčni obrazci in programi Vpis v davčni register in davčna številka Mednarodno obdavčevanje Identifikacija za namene DDV Davčni postopek Pomembni datumi Vaša vprašanja IGRE NA SREČO

Pripomočki z davčnega področja

Categories: DAVKI, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI|Tags: , , |

Pripomočki z davčnega področja so objavljeni na spletnih straneh DURS-a. Ti so: Davčni obrazci in programi za fizične osebe Davčni obrazci in programi za pravne osebe Davčni obrazci in programi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost E-oglasna deska Davčne evidence Vpis v davčni register in davčna številka Osebno dopolnilno delo Seznam davčnih zavezancev DDV v Evropski uniji Kaj je dobro vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru Plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev Javna prodaja zarubljenih premičnin Brošure in zloženke DURS Predlogi, pohvale in pripombe Število kupljenih nepremičnin v RS s strani tujcev