Finančni instrumenti in druge oblike sredstev

Categories: POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , |

Finančni instrumenti in druge oblike sredstev Sredstva delimo na sredstva, ki so finančni instrumenti, in druge oblike sredstev. V ločenih člankih prikazujemo sredstva, ki se ne uvrščajo med finančne instrumente, nato pa finančne instrumente.