Kapital – lastniški viri financiranja (opredelitev)

Categories: POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: , , , , |

2_1_3 KAPITAL - OPREDELITEV AKP