Preizkušanje oslabitve denar ustvarjajočih enot in dobrega imena

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , |

Preizkušanje oslabitve denar ustvarjajočih enot in dobrega imena