Določitev primerne denarne odpravnine pri iztisnitvi oziroma izključitvi manjšinskih delničarjev

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

dolocitev.primerne.denarne.odpravnine.pri.iztisnitvi.oziroma.izkljucitvi.manjsinskih.delnicarjev.irena.viher.poslovodno.racunovodstvo.4-2009