Obdaritev otrok

Categories: DOHODNINA|Tags: , |

Darilo do 42 €, ki ga delodajalec podari otroku delojemalca v mesecu decembru, se ne všteva v davčno osnovo delojemalca. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let. Novoletno darilo je lahko izplačano tudi v denarju; nakazilo na transakcijski račun ni obvezno. Za delodajalca pomeni tovrstno darilo davčno priznan odhodek.