Čisti dobiček / Čista izguba

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , |

2_1_2 ČISTI DOBIČEK_ČISTA IZGUBA AKP