Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – U-I-147/12

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: 2007-1 Poslovodno racunovodstvo