DDV – Tristranski posli

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , , , |

SLO ID je naročil blago v Angliji. Anglež pa je iz svoje enote v ZDA blago dostavil direktno v SLO. Zdaj imam račun carine za obračunan DDV pri uvozu, na carinski deklaraciji je kot izvoznik napisano angleško podjetje v ZDA, prejemnik pa SLO. Zraven imam priložen »commercial invoice« s podatki angleškega podjetja v ZDA, ki je naslovljen na SLO. Na angleškem računu je tudi angleška davčna številka (EU). Kako naj štejem take dokumente: kot uvoz iz ZDA ali kot pridobitev iz EU? ODGOVOR V poslu so udeleženi trije subjekti, vendar zaradi značilnosti posla in dejstva, da je bilo blago poslano iz ZDA (blago je bilo torej »neskupnostno«, predvidevam, da ima angleški davčni zavezanec v ZDA svojo poslovno enoto ali gre za ameriškega rezidenta, ki ima tudi angleško DDV številko). Navajate, da je na carinski listini slovenska družba navedena kot uvoznik (torej se šteje, da je blago prvič vstopilo v Unijo v Sloveniji), račun je izdal subjekt, ki se izkaže z angleško DDV številko. Kraj uvoza blaga je država članica, na ozemlju katere je bilo blago vneseno v Unijo (država uvoza je Slovenija). Ker v Sloveniji - predpostavljam - niste zahtevali katerega od posebnih postopkov (denimo: carinski postopek 42) in torej blaga niste takoj prodali v drugo državo članico, je na uvozni listini obračunan tudi slovenski DDV. Uvozna listina je vaš temelj za evidentiranje te nabave v slovenske DDV evidence. Izkoristili boste tudi ustrezno pravico do uveljavitve vstopnega DDV. Pri nakupu blaga iz ZDA v obravnavanem primeru boste torej evidentirali uvoz blaga. Pravna podlaga v odgovoru: ZDDV-1, veljaven v letu 2013. Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.