Bistvenost in pomembnost

Categories: MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, RAČUNOVODSTVO, SRS, STANDARDI|Tags: , , , , |

FRIEGL Bistvenost in pomembnost