ANALIZA

Analitska orodja pri oblikovanju odločitve o prodaji na odloženo plačilo

Categories: ANALIZA, OBLIKOVANJE POSLOVNIH DOLOČITEV, orodja analize, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO|Tags: , , , , , |

Analitska orodja pri oblikovanju odločitve o prodaji na odloženo plačilo Dr. Branko Mayr   Pri oblikovanju odločitve, ali bomo nekemu poslovnemu partnerju prodajali na odloženo plačilo, je treba preveriti plačilno sposobnost kupca, da prejeto tudi plača. Plačilno sposobnost kupca lahko ocenjujemo: s koeficientom lastniškosti financiranja, s koeficientom dolgoročnosti financiranja, s koeficientom dolgoročne pokritosti stalnih sredstev, s posredniškim položajem, ki smo ga opredelili kot razmerje med časom plačevanja terjatev iz poslovanja in časom plačevanja obveznosti do dobaviteljev, s sposobnostjo plačevanja obresti, ki smo jo merili kot razmerje med EBITDA-jem in, zato, ker nismo razpolagali z letnimi anuitetami,  neto obrestmi (odhodki za obresti zmanjšani za prihodke od obresti) (prilagojen izraz).   Povsem se zavedamo slabosti izračunanih koeficientov, ki so posledica omejene izraznosti uporabljenih sodil in slabih podatkovnih podlag. Če bralec meni, da je ustreznejše kakšno drugo sodilo ali ima zanj boljše podatke (npr. sodilo zadolženosti), naj ga uporabi.

Točka preloma – pojem

Categories: ANALIZA, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO|Tags: , |

Točka preloma Investitorje običajno zanima, pri kakšnem obsegu prodaje bi bil dobiček enak »0« (to je točka, na kateri so prihodki enaki celotnim stroškom (uporablja se tudi izraz skupni stroški)). Ta točka je točka preloma. Po tej točki začne podjetje ustvarjati dobiček. Pri njenem izračunu je treba paziti, saj v izračun niso vključene obresti in davki. Po doseganju točke preloma podjetje posluje z dobičkom (D), pred njo pa ustvarja izgubo (I). Podrobneje je točka preloma obravnavana v drugih člankih.