Amortizirljivi znesek

Categories: 43 – AMORTIZACIJA, KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA|Tags: , , |

Amortizirljivi znesek Dr. Branko Mayr Amortizirljivi znesek je vrednost sredstva ali drug znesek namesto vrednosti, zmanjšan za preostalo vrednost. Amortizirljivi znesek sredstva se mora premišljeno razporejati skozi celotno dobo njegove koristnosti.