Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Categories: 19 – KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, ENOTNI KONTNI NAČRT (EKN), KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, PREDPISI (nekateri), RAČUNOVODSTVO, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, SRS, SRS, SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve, STANDARDI|Tags: , , |

Aktivne časovne razmejitve