ZBIRKA:7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), 7.d0: R-A-Ž letnik 2016, 7.d: 2/2016 R-A-Ž, 7.f0: R-A-Ž letnik 2018, 7.f: 2/2018 R-A-Ž
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:NEPREMIČNINE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Dr. Bojan Tičar, Luka Šegula
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2016-2 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:25.8.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Nepremičnine so (pravno-ekonomsko gledano) opredmetena dolgoročna sredstva, ki jih gospodarski subjekti potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega so bilančno nepremičnine lahko tudi dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine poslovni subjekti kupujejo z namenom ustvarjanja prihodnjih kapitalskih dobičkov. Posebej so pomembe, ker imajo običajno visoko finančno vrednost glede na druga sredstva v lasti subjekta. Nepremičnine imajo pravno-ekonomsko in širše družboslovno tudi različne definicije. Avtorja to v prispevku prikažeta.
Ključne besede:nepremičnine, pravo nepremičnin, računovodska vrednost nepremičnin, tržna vrednost nepremičnin, trg nepremičnin, slovenski trg nepremičnin

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.