ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), 7.g0: R-A-Ž letnik 2019, 7.g: 1/2019 R-A-Ž
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 13 - STROŠKI AMORTIZACIJE
Verzija prispevka:1
Številka revije:2019-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 12. 2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prikazane so nekatere posebnosti amortiziranja.
Ključne besede:stroški, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, amortizacija

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.