ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), 7.g0: R-A-Ž letnik 2019, 7.g: 1/2019 R-A-Ž
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2019-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 12. 2012
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pri obravnavi amortizacije moramo vedeti tudi, da se stroški amortizacije lahko zadržujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in proizvodov, preden se pojavijo med poslovnimi odhodki in vplivajo na poslovni izid posameznega obračunskega obdobja. Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami (...)
Ključne besede:stroški, amortizacija, posebnosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.