ZBIRKA:6.n3: 3/2020 PR, 6.n4: 4/2020 PR
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Dr. Yuri Sidorovich in Albina Garčević
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno ra?unovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Revizor ni odgovoren za preprečevanje in odkrivanje prevar, temveč se odziva na ocenjena revizijska tveganja, ki pa so odvisna od njegovega poznavanja organizacije, njenega okolja in pridobljenih revizijskih dokazov. Revizorji računovodskih izkazov v zelo majhnem odstotku odkrijejo sum prevare na osnovi rednih revizijskih postopkov. So tako časovno kot finančno omejeni pri svojem delu, kar se odraža v precejšnji možnosti, da se prevara ne odkrije. Forenzične preiskave, ki nastopijo ko je prevara že odkrita, pa v primerjavi z redno revizijo s poglobljenimi pregledi, vodijo v dobre rezultate in priporočila, ki jih naročnik posla uporabi pri svojem nadaljnjem poslovnem odločanju pri odkritih prevarah.   ** The auditor is not responsible for preventing and detecting fraud, but responding to the audit risks assessed, which depend on his knowledge of the organisation, its environment and audit evidence obtained. In a very small percentage, auditors detect suspected fraud based on regular annual audit procedures. They are both time-limited and financially limited in their work, which reflects in the considerable possibility that the fraud is not detected. However, compared to annual audits with in-depth reviews, forensic investigations that occur when a fraud is detected lead to good results and recommendations, which the client uses in his or her business to make further decisions as response to detected fraud.  
Ključne besede:letna revizija, odkrivanje prevar, forenzična preiskava, poneverba sredstev, korupcija, prevarantsko računovodsko poročanje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.