ZBIRKA:6.n3: 3/2020 PR, 6.n4: 4/2020 PR
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Dr. Mateja Gorenc
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno ra?unovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Goljufije srečamo v poročanju medijev, na delovnem mestu, navsezadnje tudi v zasebnem življenju. Prirejanje računovodskih izkazov, so pogostejši v trenutkih gospodarske krize, ko podjetja posegajo po različnih metodah in tehnikah, tako da prirejajo računovodske izkaze. Za večino je cilj uravnavanje dobička, kar dosegajo s prikazovanjem večje vrednosti podjetja in zniževanjem davčne osnove. Veliko institucij doma in po svetu deluje v boju proti gospodarskem kriminalu. Obstaja veliko pripomočkov za preiskovanje goljufij. V prispevku so predstavljeni naslednji pripomočki: Benfordov zakon, teorija relativnega faktorja velikosti, računalniško podprta orodja, metode za odkrivanje in modeliranje povezav v velikih količinah podatkov – podatkovno rudarjenje ter primerjalne analize.   ** Fraud is encountered in media reporting, in the workplace, and ultimately in private life. Organizing financial statements are more common in times of economic crisis, when companies resort to various methods and techniques by manipulating financial statements. For most, the goal is to regulate profits, which they achieve by showing a higher value of the company and lowering the tax base. Many institutions at home and around the world are working to fight economic crime. There are many tools to investigate fraud. The paper presents the following tools: Benford 's law, the theory of relative size factor, computer - aided tools, methods for detecting and modeling connections in large amounts of data - data mining and comparative analysis.  
Ključne besede:preiskovanje, goljufija, Benfordov zakon, odkrivanje prevar, forenzično računovodstvo

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.