ZBIRKA:3-4/2020 PR
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Računovodska poročila so vir podatkov, ki je javno dostopen vsem, ki sprejemajo poslovne odločitve v povezavi s poslovnim subjektom ali ocenjujejo njegovo uspešnost. Katere informacije naj vsebujejo računovodska poročila, je predpisano v ZGD in Slovenskih računovodskih standardih. Toda ti zapisi so dokaj ohlapni in pripravljavci računovodskih poročil imajo veliko svobode. Prav tako imajo v podjetjih določene kriterije glede ugotavljanja uspešnosti poslovodstva, ki so osnova za določanje nagrad. Zaradi vsega naštetega prihaja do neustreznega prikazovanja poslovnih dogodkov in celo prevar v računovodskih izkazih, ki lahko bralca računovodskih poročil pripeljejo do napačnih poslovnih odločitev. V tem prispevku bomo predstavili nekaj najpogostejših prilagajanj računovodskih poročil, ki že mejijo na goljufivo poročanja in ali kreativno računovodstvo, vse z namenom doseganja takih poslovnih rezultatov, kot se od organizacije pričakujejo.   ** Annual reports are a source of information publicly accessible to anyone making business decisions in relation to a particular business entity. The Companies Act and the Slovenian Accounting Standards prescribe which information an annual report must contain. However, their provisions are rather vague, allowing those preparing annual reports a lot of freedom. This lack of clarity bring inadequate disclosures or even fraudulent financial statements, which may lead the reader of such an annual report to wrong business decisions. This paper presents some of the most common frauds and improper disclosures that can be found annual reports.  
Ključne besede:računovodska poročila, računovodska informacija, prilagajanje v računovodskih poročilih, prevara, kreativno računovodstvo

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.