ZBIRKA:3-4/2020 PR
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Sodišče pogosto v svojih postopkih potrebuje znanja s katerimi razpolagamo izvedenci. Pri podajanju svojega mnenja pa nismo neomejeni. Pomembni omejitvi sta naslonitev na pravila znanosti in stroke in zagotovitev ponovljivosti ugotovitev. Analizirali smo naključni vzorec izvedenskih mnenj s področja računovodstva in financ. Cilj raziskave je ugotovitev ali izvedenci spoštujemo spredaj navedeni omejitvi. Ugotovili smo visoko tveganja nespoštovanja strokovnih pravil. Ugotovitve narekujejo poglobljeno raziskavo kakovosti izvedenskih mnenj. ** The court often needs the experts knowledge. However, we are not unlimited in giving our opinion. Important limitations are reliance on the rules of science and the profession and ensuring the repeatability of the findings. We analysed a random sample of expert opinions in the field of accounting and finance. The aim of the research is to determine whether the experts comply with the above limitation. We found a high risk of non-compliance with professional rules. The findings dictate an in-depth study of the quality of expert opinions.
Ključne besede:izvedenci, poročanje, arbitrarnost, ponovljivost izsledkov

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.