ZBIRKA:6.n3: 3/2020 PR, 6.n4: 4/2020 PR
Kategorija1:Poslovanje
Kategorija2:
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno ra?unovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Avtor obravnava opredelitev dela in jo povezuje z njegovim učinkom, to je z dodano vrednostjo. V celotno človeško delo so vključeni vsi subjekti preko družbene delitve dela. Na tej podlagi se bistveno spremeni vsebina splošno znanih pojmov s tega področja, kar zahteva tudi spremembo ustreznih predpisov. To pomeni tudi drugačno vlogo države, sindikata in gospodarske zbornice. Brez teh sprememb ne bo konec težav, ki izhajajo iz neurejenega razmerja med delom in kapitalom.   ** The author discusses the definition of the labor and connects it with its effect, that is, with the added value. All subjects are involved in all human work through the social division of labor. On this basis, the content of well-known terms in this field is significantly changed, which also requires a change in the relevant regulations. This also means different roles for the state, the trade union and the Chamber of Commerce. Without these changes, the problems arising from the unregulated relationship between labor and capital will not end.  
Ključne besede:delo, prekarstvo, delovna razmerja, sindikat

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.