ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PRIDOBITNI NAČINI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:pridobitni načini
Povzetek:Nabavno vrednost sredstva, nastalega, zgrajenega ali izdelanega v poslovnem subjektu, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja (...)
Ključne besede:znotraj podjetja ustvarjeno sredstvo, pridobitni način, neopredmetena sredstva, blagovne znamke, kolofoni, naslovi publikacij, seznami odjemalcev, dobro ime

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.