ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:STROŠKI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Stroški se ob začetnem pripoznanju razčlenjujejo (...)
Ključne besede:stroški, začetna pripoznava, naravne vrste stroškov, stroški dajatev, finančni stroški, stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.