ZBIRKA:MERJENJE, POROČANJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:VRSTE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V tem članku prikazujemo obseg zajemanja posameznih stroškov v učinkih. Prikaz je tabelarni.
Ključne besede:proizvodno orientirani stroški, obdobno orientirani stroški, vrste stroškov, naravne vrste stroškov, lastna cena, za obresti zožena cena, proizvajalni stroški v širšem pomenu, proizvajalni stroški v ožjem pomenu, spremenljivi stroški, metode vrednotenja količinske enote poslovnega učinka

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.