ZBIRKA:POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V ločenem članku smo obravnavali finančne instrumente in njihovo razvrščanje glede na merjenje. V tem sestavku obravnavamo: - vrste finančnih instrumentov; - finančna sredstva in finančne obveznosti; - kapitalske instrumente; - druge vrste finančnih instrumentov: večni dolgovni instrument, veriga pogodbenih pravic ali pogodbenih obvez, pogojna ali brezpogojna uveljavitev pogodbene pravice, pogodba, ki poleg finančnega sredstva ali finančne obveznosti povzroči tudi nefinančno sredstvo ali nefinančno obveznost, finančni najem kot finančni instrument, nekatere pogodbe, povezane z blagom kot finančnim instrumentom, prednostne delnice, sestavljeni in vstavljeni finančni instrumenti, izpeljani finančni instrumenti (prodajna ali nakupna opcija, rokovni posel, vgrajeni izpeljani finančni instrumenti, pogodba o finančnem poroštvu, druge vrste izpeljanih finančnih instrumentov); - načine za poravnavo pogodbe za nakup ali prodajo nefinančnega sredstva z denarjem ali drugim finančnim instrumentom ali z menjavo finančnih instrumentov; - pogodbe, ki se ne vštevajo med finančne instrumente (pogodba za nakup ali prodajo nefinančnih postavk; pogodba, pri kateri gre za prejem ali izročitev opredmetenih sredstev; opredmetena sredstva; kratkoročno nevračunani stroški in ipd.; odloženi prihodki in večina jamstvenih obvez; obveznosti ali sredstva, ki nimajo pogodbenih značilnosti); - finančna sredstva in finančne obveznosti.  
Ključne besede:finančni instrumenti, razvrščanje, finančna sredstva, finančne obveznosti, kapitalski instrumenti, izvedeni finančni instrumenti, vrste finančnih instrumentov, finančna sredstva in finančne obveznosti, kapitalski instrumenti, druge vrste finančnih instrumentov, večni dolgovni instrument, veriga pogodbenih pravic ali pogodbenih obvez, pogojna ali brezpogojna uveljavitev pogodbene pravice, pogodba, ki poleg finančnega sredstva ali finančne obveznosti povzroči tudi nefinančno sredstvo ali nefinančno obveznost, finančni najem kot finančni instrument, nekatere pogodbe, povezane z blagom kot finančnim instrumentom, prednostne delnice, sestavljeni in vstavljeni finančni instrumenti, izpeljani finančni instrumenti (prodajna ali nakupna opcija, rokovni posel, vgrajeni izpeljani finančni instrumenti, pogodba o finančnem poroštvu, druge vrste izpeljanih finančnih instrumentov, načini za poravnavo pogodbe za nakup ali prodajo nefinančnega sredstva z denarjem ali drugim finančnim instrumentom ali z menjavo finančnih instrumentov, pogodbe, ki se ne vštevajo med finančne instrumente, pogodba za nakup ali prodajo nefinančnih postavk, pogodba, pri kateri gre za prejem ali izročitev opredmetenih sredstev, opredmetena sredstva, kratkoročno nevračunani stroški in podobno, odloženi prihodki in večina jamstvenih obvez, obveznosti ali sredstva, ki nimajo pogodbenih značilnosti, finančna sredstva in finančne obveznosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.