ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:METODE ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI STROŠKOV
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 03
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Najenostavnejši način ocene stroškovnih lastnosti je uporaba grafičnega prikaza stroška. Opazovani strošek pri neki količini v njegovi celotni vrednosti vnesemo v raztresni graf (scatttergraph). Na navpični osi (os Y) grafa prikazujemo vrednost stroška, ki ga proučujemo. Na vodoravni osi (os X) prikazujemo količinske podatke. Po vnosu podatkov v graf ocenimo trend (ocenjena trendna krivulja). Pri tolmačenju rezultata si pomagamo z lastnostmi (...)
Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, grafični prikaz stroškov, scattergraph, raztresni graf, obseg dejavnosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.