Categories: RAČUNOVODSTVO|
ZBIRKA:RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Eva Grden
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:24.4.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prispevek obravnava upravljanje s tveganji kot disciplino, ki se hitro razvija in pridobiva pomen, ne samo v finančnih, ampak tudi v nefinančnih organizacijah. Upravljanje s tveganji ni enkraten dogodek, pač pa je proces. Prednosti prinaša celovit in sistematičen pristop, ki zajema vse vrste ključnih tveganj in se poleg negativnih učinkov in nevarnosti osredotoča tudi na pozitivne učinke in priložnosti. Osrednji del procesa je ocenjevanje tveganj, ki se začne s prepoznavo in razvrščanjem tveganj, nadaljuje pa z analiziranjem in ovrednotenjem, ko se določijo tista tveganja, ki potrebujejo prioritetno obravnavo. Pri ocenjevanju tveganj se uporabljajo različne tehnike in metode, od najbolj preprostih kvalitativnih metod do najbolj zahtevnih kvantitativnih matematičnih in statističnih modelov, predvsem odvisno od vrste organizacije.
Ključne besede:celovito upravljanje s tveganji, proces, ocena tveganj, analiza tveganj, ovrednotenje tveganj.

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.