ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, POJMI, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:PROIZVODNJA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prva stopnja priprave poročila o proizvodnji je ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje. To storimo tako, da najprej izračunamo celotno število učinkov, izdelanih v obravnavanem obračunskem obdobju. Temu obsegu dodamo začetno stanje zalog. Nato ugotovimo, ali so bile ugotovljene enote dokončane v obravnavanem obdobju ali pa so še v postopku preoblikovanja. Pri oceni fizičnega obsega si pomagamo z enačbo (...)
Ključne besede:proizvodnja, fizične količine, ekvivalentni učinek, stroški ekvivalentnega učinka, stroški proizvajanja, proizvodno poročilo

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.