ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:POSLOVANJE
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:IRENA VIHER
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:3.8.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Zakon ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi. Družba tveganega kapitala je gospodarska družba, ki ima status družbe tveganega kapitala in opravlja dejavnost v skladu z določbami ZDTK. Družbo tveganega kapitala zastopa, vodi in opravlja vse njene posle, druga gospodarska družba (zakoniti zastopnik). Družba, ki upravlja družbo tveganega kapitala, izvaja aktivno upravljanje vseh naložb družbe tveganega kapitala.
Ključne besede:Tvegani kapital, gospodarska družba, določbe ZDKT, Zakon o družbah tveganega kapitala

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.