ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes)
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Do sedaj smo obravnavali razmerja med stroškom, obsegom dejavnosti in dobičkom za en proizvod. V realnosti pa so taki primeri redki. Praviloma poslovni subjekti proizvajajo več proizvodov (učinkov). Razširitev pogleda iz enega na več učinkov zahteva izračunavanje prispevka za kritje sestavljenega učinka. Sestavljeni učinek vsebuje vse učinke, ki jih ponuja obravnavan poslovni subjekt. Pri njegovem (...)
Ključne besede:stroški, točka preloma, več proizvodov, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.