ZBIRKA:ANALIZA, orodja analize, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 6 / 2014
Datum prispevka:20. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike dohodkovnosti (stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku, stopnja udeležbe financerjev v dohodku, stopnja udeležbe države v dohodku, stopnja udeležbe podjetja v dohodku, povprečna mesečna kosmata plača, povečana za kosmate udeležbe zaposlencev, povprečna mesečna čista plača, povečana za čiste udeležbe zaposlencev).
Ključne besede:kazalniki dohodkovnosti, stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku, stopnja udeležbe financerjev v dohodku, stopnja udeležbe države v dohodku, stopnja udeležbe podjetja v dohodku, povprečna mesečna kosmata plača, povečana za kosmate udeležbe zaposlencev, povprečna mesečna čista plača, povečana za čiste udeležbe zaposlencev

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.